Aportació d’ERC Llagostera a les ordenances fiscals de 2016

El passat ple ordinari de desembre, celebrat el 22 de desembre, va destacar per l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’any 2016.

Havent-se presentat en l’anterior ple per part de l’Equip de Govern (CiU), el grup d’ERC vam manifestar que calia un replantejament de la proposta, atès que s’havia fet un simple increment d’impostos sense tenir en compte la situació econòmica actual i que no s’aprofitava la possibilitat de rebaixar els costos de l’IBI per als col·lectius econòmicament més desfavorits.
Esquerra es va posar a treballar per, tenint en compte el nostre programa electoral, posar en relleu criteris de justícia social i sostenibilitat mediambiental. Producte d’aquest treball, vam realitzar un seguit d’al·legacions per fer un canvi important a la proposta de CiU. Aquesta proposta alternativa d’Esquerra ha estat parcialment estimada per l’equip de govern i pel grup d’Alternativa. El resultat, de cara a l’any que comença, és el següent:
– A les famílies nombroses, augmenta la bonificació fins al 50% o 90%, segons la renda
– Als contribuents amb pocs ingressos, s’incrementa la bonificació del 15% al 25% o al 90% per a rendes molt baixes
– Als propietaris que cedeixin els pisos a la borsa de lloguer social també se’ls augmenta la bonificació del 25 % al 75%
– Als habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament d’energia solar se’ls aplicarà una bonificació del 50% els 5 primers anys i 25% els cinc següents.
També hem pactat amb l’equip de govern la rebaixa de la puja plantejada inicialment per recollida d’escombraries, atès que no era prou justificada i que l’increment de costos es deu, bàsicament, a una mala aplicació del sistema. Apel·lem als llagosterencs a recuperar els percentatges de recollida selectiva d’altres anys per aconseguir una rebaixa de costos, que repercutiran en la taxa aplicable per recollida.
Altres propostes plantejades per Esquerra no s’han pogut aplicar perquè no les possibilita la normativa vigent. Malgrat això, de les converses mantingudes amb l’equip de govern han sorgit compromisos de treballar línies de subvencions en dos aspectes:
– Als pisos llogats a joves, per donar més possibilitat de lloguer a aquest col·lectiu
– A explotacions agroecològiques, per tal d’aconseguir la transformació d’algunes explotacions agrícoles i ramaderes en altres de més sostenibles

Finalment, i en la línia de les mocions presentades conjuntament amb el grup d’Alternativa per Llagostera, treballarem, juntament amb l’equip de govern, per forçar els grans tenidors a posar a disposició els seus habitatges com a habitatge social, aplicant les mesures fiscals que ens permeti la normativa per aconseguir aquest fi.
Valorem positivament l’acceptació de la nostra proposta per part de l’equip de govern, i restarem amatents al compromís expressat per l’Equip de Govern de treballar en aquestes tres darreres qüestions, canalitzant-les a través de línies de subvencions i aplicant la nova llei d’habitatge.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *